Pidulikud aastalõpu aktused toimuvad 11.juunil kooli sisehoovis järgmistel aegadel:
2.tund: 6.klassid
3.tund: 7.klassid
4.tund: 8.klassid
5.tund: 10-11.klassidSisseastumine 10. klassi

01.03 -15.06.21 – kooli astumiseks avalduste esitamine. 

Avaldus esitada elektrooniliselt

http://webanketa.com/forms/6crkec1k64qk6d9h75k3jck1/

17.06 - 28.06.21 – vestlused kell 9.00 - 15.00
Vestlusele võib kandidaat tulla üksinda või koos oma vanematega.
Vestlusele võtta kaasa:

Sisseastuja isikut tõendav dokument
Õpilase põhikooli lõputunnistus (originaal) ja hinneteleht
Väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.


Õpilaskandidaadiks arvamise tulemustest teavitatakse  õpilast e-kirja teel.
Täiendavatele küsimustele vastab gümnaasiumi õppealajuhataja

Tallinna Pae Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Oksana Šelenjova
e-mail: o.selenjova@pae.tln.edu.ee
tel.  6231 223


Registreerimine eelkooli 2021-2022 õa
unescoerasmus_plus  ekool keelekumblus

foxcademyteknooredkoolitagasikooli   
marka_ja_aita
kiamisesttore