Kooli eesmärgid

Kooli eesmärgid 2021-2022

  1. Kooli põhiväärtused on nähtavad juhtimises, protsessides ja keskkonnas.
  2. Kool tegutseb teadlikult tervisedendusega sh tervisliku toitumise ja liikumisvõimaluste parandamise, mitmekülgsete oskuste arendamise ja liikumisrõõmu kujundamisega. 
  3. Kooli õppekava on kaasajastatud ja rakendamiseks vajalikud materjalid välja töötatud või sisuliselt  uuendatud.

Õppeaasta teema 2021-2022.õa

Ümbritseva keskkonna kui õpikeskkonna ja liikumisvõimaluste igakülgne ärakasutamine keskkonnasäästliku arengu edendamise ning õpilaste ja õpetajate füüsilise ja vaimse tervise taastamise nimel.