Kooli eesmärgid

Kooli eesmärgid 2022-2023

2022/2023. õppeaasta eesmärgid:

  • Kooli põhiväärtused on nähtavad juhtimises, protsessides, keskkonnas
  • Personali arengut toetab supervisioon ja mentorlus
  • Koolis on suurendatud eestikeelse õpi- ja kasutusruumi
  • On loodud toetav keskkond ennast juhtiva õppija kujundamiseks 
  • Keskkonna jätkusuutlik areng ja säästlik tarbimine on aluseks õppeprotsessi, huvi- ja tugitegevuseks.