Õppeaasta eesmärgid

2023-2024. õppeaasta eesmärgid:

  • üleminek eestikeelsele õppele on süsteemne ja läbi mõeldud;
  • keskkonnaharidust ja säästvat arengut toetavad õppetöö ning õppekavavälised tegevused;
  • iseseisva õppimise toetamiseks on kasutusele võetud erinevad õppetegevuse vormid.