Kooli traditsioonid

ürituste kalender

Meie koolis toimub palju traditsioonilisi üritusi. Õppeaasta algab piduliku aktusega.
 
Septembris toimub esimese klassi õpilaste „rebase pidu“, millele järgneb kooliraamatukogus
seminar lasteaedade esindajatele, eelkooli klasside ja esimeste klasside õpetajatele.
 
 
Õpetajatepäeval gümnaasiumiastme õpilased annavad tunde õpetajate asemel.
Sügisvaheajale eelneval nädalal toimub 10.klassi õpilaste “rebaseks ristimine”.
 
Novembris algkooli õpilased tähistavad „Sügise pidu, tähistatakse ka eesti rahvakalendri tähtpäevi.
 
Detsembris –jõuluüritused igale kooliastmele, heategevuslik laat ja heategevuslik kontsert, samuti
ka lõbus intellektuaalne võistlus KVN, gümnaasiumi klassi õpilaste, õpetajate ja vilistlaste vahel.
 
Jaanuaris toimubTatjanapäeva teadmistevõistlus „ Kõige targem õpilane“, mida korraldavad õpilaskogu
esindajad. Psühholoog viib läbi 9.klasside õpilastele karjäärialase mängu „ Elukutsete laev“.
 
Veebruaris me rõõmsalt tähistame sõbrapäeva – toimuvad heategevuslaat, kontsert ning lõbusad
mängud ja ettevõtmised. Eesti Iseseisvuspäeval koolis toimuvad asmeti pidulikud aktused.
 
Märtsis emakeele õpetajate ainesektisoon korraldab muusikalis-kirjanduslikku üritust „Kirjanduslik salong“.
Tähistame me ka vastlapäeva.
 
Aprillis toimub HKK nädal, mille raames toimuvad lahtised tunnid keelekümblusklasides, õpetajatele
mõeldud meistriklassid ning teadmistevõistlus vahe- ja põhikooliastme õpilastele. Teine tähtis aprilli
sündmus on 12.klass lõpukell.
 
 
Mais, Euroopa päeval toimub joonistuste võislus asvaldil 1.-9.klassi õpilaste vahel ning meie traditsioonilised
üritused teamistevõistlus „Erudiit“ 4.klassi õpilastele ning linna spordivõislused „Lõbusad stardid“. Igal aastal
kindlasti toimub ka emedepäevale pühendatud heategevuslik kontsert.
 
 
Juunis lõpeb õppeaasta. Me tähistame õppeaasta lõpu traditsiooniliste kokkuvõtvate
aktustega astmeti. Parimatele õpilastele ja nende lastevanematele korraldatakse pidulik
koolidirektori vastuvõtt. Juuni lõpus toimuvad9.ja 12.klasside õpilastele  pidulikud lõpuaktused.