Jõustunud kohtulahendid

Riigihange nr 220961 „Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Pae Gümnaasiumis“
Kohtuasi nr 3-20-1400; 06.08.2020

Hankija lõpptaotlused:
1. jätta kaebaja Osaühingu kaebus tervikuna rahuldamata;
1. jätta kaebuses kantud menetluskulud tervikuna kaebaja kanda.

Haldusasja nr 3-23-1363

Haldusasi: A.I. kaebus tühistada Tallinna Pae Gümnaasiumi direktori 08.06.2023.a. käskkiri nr 2-1/228.

Tallinna Halduskohtu 19.09.2023.a. kohtumääruse resolutsioon: Tagastada A.I kaebus läbivaatamatult.