Projektid 2022-2023

Linnaprojektid

 • uuendamisel

Vabariiklikud projektid

 • uuendamisel

Rahvusvahelised projektid

 • uuendamisel

Rohkem projektitegevustest saab lugeda meie Facebooki uudistelehelt

Projektid 2021-2022

Linnaprojektid

 • Koostööprojekt Jüri Gümnaasiumiga;
 • Koostööprojekt Sikupilli asumi haridusasutuste seltsiga;
 • Koostööprojekt Lasnamäe lasteaedadega;

Vabariiklikud projektid

 • Tervisliku ja aktiivset eluviisi edendav projekt "Liikuma kutsuv kool";
 • KiVa: koolivägivalla ennetamise programm;
 • TORE: õpilaste tugiprogramm.

Rahvusvahelised projektid

 • Erasmus + projekt õpilasesinduse liikmetele “Everyone is someone”;
 • Erasmus+ projekt õpetajatele „Inglisekeelsete ainete ja inglise keele õpetajate kaasamine kooli keelekümblusprogrammi”
 • Planet Youth: õpilaste riskikäikätumise ennetamine.

Projektid 2020-2021

Linnaprojektid
 • Koostööprojekt Jüri Gümnaasiumiga;
 • Koostööprojekt Mayaka-Sikupilli ja Lasnamäe mikrorajooni lasteaedadega;
 • Koostööprojekt Tallinna Linnamuuseumiga “Kruzenshtern - 250”.
Vabariiklikud projektid
 • Projekt "Noortekohtumised" Juri gümnaasiumiga;
 • Tervisliku ja aktiivse eluviisi projekt "Liikuma kutsuv kool";
 • KiVa koolivägivalla ennetamise programm;
 • TORE õpilaste tugiprogramm.
Rahvusvahelised projektid
 • Erasmus + projekt projekt õpilasomavalitsuse osalejatele “Kõik on keegi”.