Hankeplaan, RiigihankedTallinna Pae Gümnaasium lähtub riigihangete korraldamisel Tallinna hankekorrast. Hetkel
riigihankeid plaanis teostada ei ole.