Hankeplaan, Riigihanked


Tallinna Pae Gümnaasium lähtub riigihangete korraldamisel Tallinna hankekorrast.

Tallinna Pae Gümnaasiumi 2024 AASTA HANKEPLAAN