Missioon ja visioon

„Koostulemine on algus, koosolemine on edasiminek, koostöötamine on edu“
(Henri Ford)

Missioon: Kool, mis austab väärikat minevikku, loob õnnelikku olevikku ja kujundab kindlat tulevikku.

Visioon: Jätkusuutlik multikultuuriline kool, kus õpilasele on loodud arenguks soodne keskkond, mis aitab kujundada oskusi elukestvaks õppeks, lõimumiseks kaasaegsesse ühiskonda, säilitades õpilase rahvuslikku identiteeti ning väärtustades iga õpilase individuaalsust