Üldkasutatavad teenused

Alus: Tallinna Pae Gümnaasiumi õppekavaväliste huviringide õppetasude kehtestamine 08.05.2023 nr HA-4-32  
Kooliks ettevalmistamine: Tallinna munitsipaalkoolide huviringi "Kooliks ettevalmistamine" õppetasu kehtestamine 20.04.2023 nr HA-4/2220.04.2023 nr HA-4/22Teenus Ühik Hind €
 1.  Arvutiring 1 tund nädalas Kuu  9,00
 2.  Eesti keel 1 tund nädalas Kuu  9,00
 3.  Hiina keel 1 tund nädalas Kuu  9,00
 4.  Inglise keel 1 tund nädalas Kuu  9,00
 5.  Matemaatikaring 1 tund nädalas Kuu  9,00
 6.   Prantsuse keel 1 tund nädalas Kuu  9,00
 7.   Saksa keel 1 tund nädalas Kuu  9,00
 8.   Soome keel 1 tund nädalas Kuu  9,00
 9.   Arvutiring 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 10.   Eesti keel 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 11.   Hiina keel 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 12.   Inglise keel 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 13.   Matemaatikaring 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 14.    Prantsuse keel 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 15.  Saksa keel 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 16.   Soome keel 2 tundi nädalas Kuu  19,00
 17.   Arvutiring 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 18.   Eesti keel 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 19.   Hiina keel 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 20.   Inglise keel 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 21.  Matemaatikaring 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 22.  Prantsuse keel 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 23.  Saksa keel 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 24.  Soome keel 3 tundi nädalas Kuu  30,00
 25.  Arenguring „Liberi“ 11 tundi nädalas Kuu  30,00
 26.  Kooliks ettevalmistamine 5 tundi nädalas Kuu  104,00