Gümnaasiumi lõpetajale

Riigieksamid 2023.aastal

Info riigieksamitest

Riigieksamite vormid ja ajad

  Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2023. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. aprill 2023. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25. –28. aprill 2023. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2023. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2. –5. mai; 8. mai 2023. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2023. a.

  7) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2                 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega             samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2022. a teatavaks Haridus-     ja   Teadusministeeriumi veebilehel.

  8) Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite       vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2022. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 23. mai 2023. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 18. mai 2023. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 18. –19. mai 2023. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 25. mai 2023. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 25. –26. mai 2023. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 2. juuni 2023. a.
  7) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2                 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega                 samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2022. a teatavaks                       Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.


Näidismaterjalid gümnaasiumiastme koolieksamiteks
Füüsika
Vene keel
Ühiskonnaõpetus
Keemia
Ajalugu
Bioloogia
Kunstiõpetusunstiõpetus
Saksa keel
Soome keel

Gümnaasiumi riiklik õppekava