Gümnaasiumi lõpetajale

Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

Lisa info

§ 1.   Riigieksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2024. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2024. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–26. aprill 2024. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2024. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–3. mai; 6.–7. mai 2024. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 23. mai 2024. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

  (3) Prantsuse keele rahvusvaheliste keeleeksamite (Diplôme d'études en langue française A2-, B1- ja B2-tase), Saksa II astme keelediplomi eksami ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele ja matemaatika eksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 30. septembriks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

§ 2.   Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad

  (1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
  1) eesti keel (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  2) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2024. a;
  3) B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–28. mai 2024. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2024. a;
  5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29.–30. mai 2024. a;
  6) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a.

  (2) Inglise, prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõike 2 alusel määrusega kehtestatud tingimustel ja korras asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende lisaeksamite vormid ja ajad tehakse hiljemalt 25. maiks 2023. a teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.


Eksami näited: