Gümnaasiumi lõpetajale

Riigieksamid 2022.aastal
https://harno.ee/riigieksamid
  • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. aprill 2022. a;
  • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–29. aprill; 2. mai 2022. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

Näidismaterjalid gümnaasiumiastme koolieksamiteks
Füüsika
Vene keel
Ühiskonnaõpetus
Keemia
Ajalugu
Bioloogia
Kunstiõpetusunstiõpetus
Saksa keel
Soome keel

Gümnaasiumi riiklik õppekava