Ajalugu

pae vana1.septembril 1956.aastal alustas tööd Tallinna 25. keskkool- esimene kool Lasnamäe rajoonis. 1998.a sai kool gümnaasiumi staatuse ja uueks nimeks Tallinna Pae Gümnaasium.
Oma mitmekümnneaastase tegevuse jooksul on kool tõestanud oma eluvõimelisust.
Koolis töötab kõrgelt kvalifitseeritud, oma elukutset tundev ja armastav pedagoogiline personal, kes on loonud vajalikud tingimused iga õpilase arenguks.

Innovaatilised teod kooli arengus:

1989-1993 avati vanemas kooliastmes süvaõppega reaal- ja humanitaarainete klassid.
1991.a töötavad alates 2.kl inglise keele süvaõppega klassid. Käesoleval ajal õpivad gümnaasiumi õpilased eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeli.
1992.a tegutseb koolis õpilasomavalitsus.
1993.a pandi alus nn Rebaste peo traditsioonile.
1993.a toimuvad traditsioonilised esimese klassi õpilaste päevad, kuhu kutsutakse kasvatajad nendest lasteaedadest,kelle kasvandikud tulid õppima Tallinna Pae gümnaasiumi 1.kl.
1996-2002 -Tallinna Pae gümnaasium alustas esimesena Lasnamäe koolidest osalust eesti-ameerika ühisprojektis"Hea algus".Eksperimendis saadud kogemused olid abiks paljudele vabariigi õpetajatele, kes liitusid programmiga hiljem.
Selle metoodika elemendid leiavad praktikas kasutamist tänase päevani.
1.septembrist 2003 toimib gümnaasiumis eelkutseõppe projekt"Õpin Tallinna Pae gümnaasiumi10., 11. ja 12.klassides ja omandan samaaegselt ka eriala".
1.septembrist 2003 osaleb Tallinna Pae gümnaasium hilise keelekümbluse programmis.pae new1
2007. a on välja töötatud kooliprojekt osaluseks konkursil „Kõige tervem klass 1.-12.kl".
Üle 20 aasta tegutseb koolis vene rahvapilliorkester Russki suvenir, mis on tuntud nii vabariigis kui ka väljaspool seda. Tänaseks on orkestril 2 koosseisu.
Edukalt viidi ellu kooli arengukava aastani 2008 ning kinnitatud on uus aastani 2011, mis on suunatud kogu sotsiaalharidusprotsessile, samuti ka vajaliku baaskultuuri loomiseks iga õpilase kui isiksuse vaimsete, füüsiliste ja intellektuaalsete võimete arenguks.