Vabad töökohad

Tallinna Pae Gümnaasiumi avaliku konkurssi kord


Tallinna Pae Gümnaasium pakub täiskohaga tööd 1.kl keelekümbluse klassiõpetajale alates 01.09.2019.

Tallinna Pae Gümnaasium pakub täiskohaga tööd matemaatika õpetajale II-III kooliastmes alates 01.09.2019 

Tallinna Pae Gümnaasium pakub täiskohaga tööd eesti keele kui teise keele õpetajale I-II kooliastmes alates 01.09.2019

Tallinna Pae Gümnaasium pakub täikohaga tööd kehalise kasvatuse õpetajale alates 01.09.2019