Gümnaasiumi lõpetajale

Näidismaterjalid gümnaasiumiastme koolieksamiteks
Füüsika küsimused
Füüsika proovieksam
Vene keel
Ühiskonnaõpetus
Keemia
Ajalugu
Bioloogia

Riigieksamite toimumise ajad 2018/2019. õppeaastal

 Riigieksam Toimumisaeg 
 Eesti keel teise keelena (kirjalik) 23. aprill 2019. a;
 Eesti keel teise keelena (suuline) 23.–25. aprill 2019. a;
 Inglise keel (kirjalik) 6. mai 2019. a;
 Inglise keel (suuline) 7.–10. mai;
13. mai 2019. a;
 Matemaatika (kitsas/lai) 24. mai 2019. a.Gümnaasiumi riiklik õppekava