Gümnaasiumi lõpetajale

Näidismaterjalid gümnaasiumiastme koolieksamiteks
Füüsika küsimused
Füüsika proovieksam
Vene keel
Ühiskonnaõpetus
Keemia
Ajalugu
Bioloogia

Riigieksamite toimumise ajad 2019/2020. õppeaastal

 Riigieksam Toimumisaeg 
 Eesti keel teise keelena (kirjalik) 21. aprill 2020. a;
 Eesti keel teise keelena (suuline) 21-23. aprill 2020. a;
 Inglise keel (kirjalik) 4. mai 2020. a;
 Inglise keel (suuline) 5.–8. mai;
11. mai 2020. a;
 Matemaatika (kitsas/lai) 22. mai 2020. a.Gümnaasiumi riiklik õppekava