Üldkasutatavad teenused

Alus:Tallinna Haridusameti 22.01.2015 käskkiri nr. HA-4/4

Õppekavavälise huviringi õppetasu kehtestamise käskkiri 20.06.2016 nr HA-4/34Teenus Ühik Hind €
 1.  
Inglise keel 1 tund nädalas Kuu 7.00
 1.  
Prantsuse keel 1 tund nädalas Kuu 7.00
 1.  
Saksa keel 1 tund nädalas Kuu 7.00
 1.  
Eesti keel 1 tund nädalas Kuu 7.00
 1.  
Arvutiring 1 tund nädalas Kuu 7.00
 1.  
Matemaatikaring 1 tund nädalas Kuu 7.00
 1.  
Inglise keel 2 tundi nädalas Kuu 14.00
 1.  
Prantsuse keel 2 tundi nädalas Kuu 14.00
 1.  
Saksa keel 2 tundi nädalas Kuu 14.00
 1.  
Eesti keel 2 tundi nädalas Kuu 14.00
 1.  
Arvutiring 2 tundi nädalas Kuu 14.00
 1.  
Matemaatikaring 2 tundi nädalas Kuu 14.00
 1.  
Inglise keel 3 tundi nädalas Kuu 17.00
 1.  
Prantsuse keel 3 tundi nädalas Kuu 17.00
 1.  
Saksa keel 3 tundi nädalas Kuu 17.00
 1.  
Eesti keel 3 tundi nädalas Kuu 17.00
 1.  
Arvutiring 3 tundi nädalas Kuu 17.00
 1.  
Matemaatikaring 3 tundi nädalas Kuu 17.00
 1.  
Arenguring Liberi 10 tundi nädalas kuu 20.00
 1.  
Arenguring Liberi 7 tundi nädalas kuu 14.00
 1.  
Eelkool Proventus kuu 30.00
 1.  
Linnalaager 10 päeva 65.00