Kooli põhiväärtused

Kooli iseloomustavad põhiväärtused:

P - pürgivus ja professionaalsus

A - areng ja austamine

E - empaatia ja efektiivsus

Kool soovib:

  • arendada LAK-õppe mudelit, õppides teistelt riikidelt ja vahendades Eesti kogemusi;
  • austada ja väärtustada õpetajate, õpilaste ja lastevanemate algatusi ning tunnustada neid;
  • väärtustada heategevust - märkama oma seotust teiste inimestega, hoolivust, abivalmidust ning üksteise toetamist.