Koduõppe pikendamine

Lugupeetud õpilased, lapsevanemad ja õpetajad. Täna toimus valitsuse pressi konverents, millel teiste küsimuste seas arutleti ka koduõppe pikendamise võimalust õppeasutustes. Haridus- ja teadusministri sõnavõtu täisversiooniga te võite tutvuda: https://www.err.ee/1068043/reps-koduope-jatkub-ka-jargmised-kaks-nadalat Lähtudes sellest, antud hetkel õppeasutustes pikendatakse koduõpet kuni 19.04.2020 ning alates 20.04.2020 kuni 26.04.2020 on kevadeni koolivaheaeg. Lisa informatsiooni õppetöö edasise korralduse kohta saadetakse siis kui tuleb selles valdkonnas uudiseid. Lugupidamisega kooli juhtkond