Õpilaste terviseedendus

TERVISENÕUKOGU LIIKMED

Ilona Jakovleva - esimees
Galina Maiste - koolipsühholoog
Daria O'konnel-Bronin - kehalise kasvatuse õpetaja
Tatjana Videva - klassiõpetaja
Christina Lään - põhikooli õpetaja
Ljudmilla Trubilova - medõde
Oksana Podorožnaja - hoolekogu esindaja
Ksenia Andilevko - ÕE esindaja

2020-2021. õppeaasta tervisenõukogu tööplaan