Projektid 2021-2022

Linnaprojektid

  • Koostööprojekt Jüri Gümnaasiumiga;
  • Koostööprojekt Sikupilli asumi haridusasutuste seltsiga;
  • Koostööprojekt Lasnamäe lasteaedadega;

 

Vabariiklikud projektid

  • Tervisliku ja aktiivset eluviisi edendav projekt "Liikuma kutsuv kool";
  • KiVa: koolivägivalla ennetamise programm;
  • TORE: õpilaste tugiprogramm.

Rahvusvahelised projektid

  • Erasmus + projekt õpilasesinduse liikmetele “Everyone is someone”;
  • Erasmus+ projekt õpetajatele „Inglisekeelsete ainete ja inglise keele õpetajate kaasamine kooli keelekümblusprogrammi”
  • Planet Youth: õpilaste riskikäikätumise ennetamine.

Rohkem projektitegevustest saab lugeda meie Facebooki uudistelehelt