Projektid 2018-2019

Linnaprojektid

 • Koostööprojekt Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilasesindusega;
 • Koostööprojekt Jüri Gümnaasiumiga;
 • Koostööprojekt Lasnamäe piirkonna lasteaedadega;
 • Kultuuriprojekt „Eesti filmid vene koolidele“.

Vabariiklikud projektid

 • Partnerlusprojekt õpetajatele, mis toimus koostöös Narva kooliga. Projekti toetas SA Innove ja see esitati Tallinna Haridusameti konkursile „Parim koostööprojekt 2018-2019“.
 • Projekt „Minu riik“ – 9. klasside Riigikogu külastus;
 • Projekt KEAT („Kaitse end ja aita teist”) – koolitusprogramm 6. klassi õpilastele.

Rahvusvahelised projektid

 • Rahvusvaheline projekt sõpruskooliga Prantsusmaalt. Osalesid 28 õpilast, 3 õpetajat ja lapsevanemad. Õppeaasta jooksul toimus kaks kohtumist – Prantsusmaal ja Tallinnas.
 • Rahvusvaheline projekt õpetajatele URBACT, mille eesmärk oli õpilaste koolist väljalangemise ennetamine. Projekti korraldaja oli Tallinna Haridusamet.
 • Toimub rahvusvaheline projekt Erasmus+, mille käigus omandavad inglise keele õpetajad metoodika, kuidas korraldada aineõpet inglise keeles.
 • Rahvusvaheline projekt „Design Your Game“ Leedus. Osales 6 õpilast.
 • Koostööprojekt Tbilisi kooliga. Osaleb õpilasesinduse vanem rühm.

Projektide arhiiv 

2014-2017
2012-2014

2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009